Ändra tex

                     

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

 

 

1 Vår historik:

 • 1971 startades Tjust Bränsle AB där Gunnar Christoferson ansvarade för golvarbetena.
 • 1973 köpte Beijer Byggmaterial verksamheten och Christoferson följde med.
 • 1982 delades golv och byggmaterialdelen upp och namnet BBM tillkom.
 • 1989 köptes BBM och drevs av Christoferson.
 • 1997 köptes BBM upp av Jörgen Svensson och drivs fortfarande så.

 

2 Vår verksamhet och vår marknad:

 • Vår affärsidé är att vara marknadsledande och vara främst i fråga om kvalitetstänkande på den lokala marknaden vi jobbar i och i samarbete med ledande materialleverantörer.
  • Vi säljer och monterar alla typer av golv och väggbeklädnader såsom plast, linoleum, kakel och klinker.
  • Vi verkar inom Västerviks Kommun samt delar av Vimmerby Kommun.

3 Framtiden:

 • Vårt mål i framtiden är att öka marknadsandelarna genom att målmedvetet arbeta med ett högt kvalitetstänkande, nöjda kunder samt nå nya marknader där vi inte tidigare varit representerade.

4 Våra kunder:

 • Våra största kunder är Landstingsfastigheter, samt byggföretag såsom PEAB, Byggservice i Västervik AB, Skanska och Byggtjänst.
 • Vi har avtal med försäkringsbolag såsom Folksam (ensamma i Västervik)och Länsförsäkringar (ramavtal)där vi jobbar mycket med vattenskador.
 • Vi jobbar en del hos privatkunder, mycket tack vare rekommendationer från nöjda kunder eller genom annonsering i lokalpressen.

 

5 Vår kvalitets- och miljöinriktning:

 • För att uppnå våra krav att vara ett miljömedvetet företag med ett högt kvalitetstänkande strävar vi efter att hela tiden ha i åtanke och handling ett medvetet arbetssätt som syftar till de ställda målen.
  • Ha en kontinuerlig dialog med anställda, kunder och leverantörer om miljö och kvalitetstänkande.

 

6 Arbetsmiljö:

 • Vårt mål är att de anställda ska få så liten negativ påverkan arbetsmiljömässigt som möjligt och som hjälpmedel används bl a bra hörselskydd och munskydd mot damm, knäskydd och kläder.

 

7 Organisation:

 • Vi är ett aktiebolag och ägs till 100% av Jörgen Svensson.
 • Fem heltidsansällda montörer därav 2 st som också jobbar med kakel och klinker. Ålder på de anställda från 21 år till 66 år, bara män.

 

8 Tillgångar:

 • Vi finns i hyrda lokaler strategiskt placerat som delas med Kronståhls Måleri AB.
 • Vi äger fem stycken servicebilar, en till varje montör.

 

9 Vår ekonomi: Omsättning de senaste fem åren:

 • 2009                5,2 milj
 • 2010                5,3 milj
 • 2011                6,4 milj
 • 2012                5,4 milj
 • 2013                5,6 milj

 

10 Ägare:

 • BBM i Västervik AB ägs till 100% av Jörgen Svensson

 

11 Kontakter:

 • Vi sponsrar Västerviks Ishockeyklubb samt Västerviks Speedway.

 

 

 

 

 

12 Hur du når oss:

 • BBM i Västervik AB
 • Allén 74
 • 593 61 Västervik
 • Tel.              0490-303 65
 • Mobil.          070-625 91 38
 • Fax.             0490-178 30
 • E-post         bbm.vastervik@telia.com
 • Hemsida     www.bbmvastervik.se
 • Bank            Nordea

ten genom att klicka på Redigera i elementets ram.